Gabriela Říhová

Client Partner

Biografie

Gabriela svou profesní dráhu zahájila ještě za studií, kdy byl jejím zaměstnavatelem Institut členů správních orgánů. Zde byla odpovědná za vyjednávání se strategickými partnery a organizaci konferencí a školení. Gabriela pro společnost Amrop Dr. Kaufmann & Partner a.s. pracuje od roku 2008.

Gabriela se věnuje projektům zaměřeným na restrukturalizaci a personální audit a také konzultacím.

Gabriela vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně a dále pak studovala na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze.